JIA (SHENZHEN) TRADE 
COMPANY LIMITED
 
    Contact  : info@jia755.com                 
           Address : Rm404,Rd No.321 of Zhiwuyuan,
                 Longgang District,518116,
                    Shenzhen,Guangdong,China